Contact
Contact

Bent u op zoek naar ouderenzorg?

5 juni 2023

Bent u op zoek naar ouderenzorg?

Wanneer u op zoek bent naar een plek om uw oude dag door te brengen, of voor uw dierbare zoekt naar een woonplek met zorg, zult u merken dat er veel verschillende woonvormen voor ouderen bestaan.

Ouderenzorg is een breed begrip en omvat alle vormen van zorg en ondersteuning die specifiek gericht zijn op de behoeften van ouderen. Dit kan variëren van lichte ondersteuning bij dagelijkse activiteiten tot intensieve zorg in een verpleeghuis.

Wij snappen dat u tijdens deze oriëntatiefase door de bomen het bos niet meer ziet. Wij hebben daarom enkele voorbeelden van ouderenzorg voor u op een rijtje gezet.

Enkele voorbeelden van ouderenzorg

Thuiszorg: zorgverleners die bij ouderen thuis komen om te helpen bij dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, medicatiebeheer en het bieden van gezelschap.

Verpleeghuiszorg: een vorm van 24-uurszorg in een verpleeghuis voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en intensieve zorg nodig hebben.

Dagbesteding: activiteiten en sociale contacten voor ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, om sociaal isolement te voorkomen en eenzaamheid tegen te gaan.

Palliatieve zorg: zorg en ondersteuning voor ouderen met een levensbedreigende ziekte om de kwaliteit van leven te verbeteren en pijn en andere symptomen te verlichten.

Ouderenzorg is vooral gericht op het behoud van de zelfstandigheid, waardigheid en kwaliteit van leven van ouderen, en het ondersteunen van hun welzijn en gezondheid.

Wat is respijtzorg?

Tijdens uw zoektocht bent u vast en zeker ook ‘’Respijtzorg’’ tegengekomen. Maar wat is respijtzorg nou eigenlijk precies?

Respijtzorg  is een vorm van tijdelijke vervangende zorg die bedoeld is om mantelzorgers van ouderen en mensen met een beperking te ontlasten. Het gaat hierbij om zorgverlening aan mensen die langdurig en intensief zorgen voor een naaste met een ziekte, beperking of aandoening.

Respijtzorg kan verschillende vormen aannemen, zoals dagopvang, logeeropvang, kortdurend verblijf in een zorginstelling of de inzet van een vrijwilliger. Het doel van respijtzorg is om de mantelzorger een adempauze te geven, zodat deze even tijd voor zichzelf heeft en kan bijtanken. Hierdoor wordt overbelasting voorkomen en kan de mantelzorger de zorgtaken langer volhouden. Tegelijkertijd krijgt de zorgvrager de benodigde zorg en ondersteuning.

Respijtzorg kan op verschillende momenten worden ingezet, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie van de mantelzorger, of ter ondersteuning van de zorgvrager tijdens herstel na een ziekenhuisopname.

Respijtzorg kan worden aangevraagd bij de gemeente of via de zorgverzekeraar en wordt meestal vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering.

Welke vormen van respijtzorg zijn er?

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg beschikbaar, elk met hun eigen kenmerken en doelgroepen. Hieronder staan enkele voorbeelden van respijtzorg:

Dagopvang: dit is een vorm van respijtzorg waarbij u overdag naar een zorginstelling gaat om deel te nemen aan activiteiten en sociale contacten op te doen. Dit kan bijvoorbeeld een dagbesteding zijn voor ouderen of mensen met een beperking.

Logeeropvang: bij logeeropvang verblijft u tijdelijk in een zorginstelling om uw mantelzorger te ontlasten. Dit kan variëren van enkele dagen tot enkele weken.

Vrijwilligers: er zijn vrijwilligersorganisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers, bijvoorbeeld door het bieden van gezelschap of het ondersteunen bij praktische zaken zoals boodschappen doen.

Zorgboerderij: op een zorgboerderij kunnen ouderen en mensen met een beperking terecht voor dagopvang of logeeropvang. Hier kunt u meehelpen op de boerderij of genieten van de natuur.

Respijthuis: een respijthuis biedt tijdelijke opvang en ondersteuning als u thuis niet meer kunt worden verzorgd. Hier kunt u tijdelijk verblijven terwijl uw mantelzorger wordt ontlast.

Kortdurend verblijf: bij kortdurend verblijf gaat u voor enkele weken of maanden naar een zorginstelling voor intensieve zorg en ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij revalidatie.

De keuze voor de vorm van respijtzorg hangt af van uw en de behoeften van uw mantelzorger, en de beschikbaarheid van de verschillende vormen van respijtzorg in de omgeving. Het is belangrijk om te overleggen met een zorgprofessional of mantelzorgondersteuner over welke vorm van respijtzorg het beste past bij uw situatie.

 

 

Wat is overbruggingszorg?

Overbruggingszorg is een tijdelijke vorm van zorg en ondersteuning die wordt geboden aan mensen die moeten wachten op een meer permanente zorgoplossing of die wachten op een plek in een zorginstelling.

Overbruggingszorg kan verschillende vormen aannemen, zoals thuiszorg, tijdelijk verblijf in een zorginstelling of dagbesteding. Het doel is u de benodigde zorg en ondersteuning te bieden gedurende de periode dat u wacht op een meer permanente oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er nog geen zorgindicatie is afgegeven, of wanneer er wachtlijsten zijn voor een verpleeghuis of andere zorginstelling.

Overbruggingszorg kunt u aanvragen bij de gemeente of de zorgverzekeraar en wordt meestal vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering. Het is bedoeld om tijdelijke ondersteuning te bieden en is geen vervanging voor een meer permanente zorgoplossing.

Dagbesteding of dagopvang, wat houdt dat in?

Dagbesteding is er voor ouderen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor het ontlasten van uw mantelzorger. Hiermee blijft het voor u mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om uw zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Ten slotte

Wat wordt het nieuwe thuis van u of uw naaste? Het is een moeilijke beslissing. Wij helpen daar graag bij, door zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en advies te geven. En misschien nog wel belangrijker: door sfeer te laten proeven op één van onze locaties en te luisteren naar uw verhaal. U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding bij één van onze zorglocaties.

<< Klik hier om u aan te melden rondleiding

 

 

 

Zoekt u op korte termijn een seniorenwoning, bijvoorbeeld omdat u steeds meer zorg nodig heeft? Of gaat het slechts om een eerste oriëntatie? Want als u nu goed bedenkt wat u wilt, kunt u vervolgens een stuk gerichter zoeken. Daarom is het handig om eens op papier te zetten wat uw specifieke woonwensen zijn. Lees hier meer over via: Op zoek naar een seniorenwoning >>

 

 


Lees ook

Mis geen enkele update!

Registreer je nu om up-to-date te blijven.

Contact  

Voor vragen neem dan contact op met ons kantoor.
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
De Zorg van Toen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Copyright Zethoven 2024 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram