Contact
Contact

Dementie - Welke fases kennen we?

29 augustus 2022

Dementie - Welke fases kennen we?

De meeste mensen in onze samenleving komen in aanraking met mensen met dementie. Dit komt ook omdat steeds meer mensen met dementie langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Door de vergrijzing is het aantal mensen met dementie vervijfvoudigd. Op dit moment zijn er ruim 290.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit in de komende 25 jaar zal verdubbelen tot meer dan een half miljoen mensen.

Het is een progressieve ziekte die steeds verder toeneemt en steeds meer hersencellen beschadigt. Uw vader, moeder of partner met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie kan dingen steeds minder goed onthouden en begrijpen en krijgt ook steeds meer moeite met communiceren en redeneren.

Hoe de ziekte precies verloopt verschilt per persoon. Ook hoe iemand de ziekte ervaart is heel persoonlijk. Hoewel het ziekteproces per persoon verschilt, zijn er grofweg drie fasen van dementie: de vroege fase, de midden fase en de late fase. Deze fases kunnen elkaar ook overlappen. Niet iedereen krijgt alle symptomen, het kan ook zijn dat verschijnselen veranderen of weer verdwijnen.

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte en de diagnose wordt gemiddeld na zo’n 14 maanden gesteld.

Wij hebben in dit artikel de drie fases en de kenmerken voor u op een rijtje gezet.

Vroege fase

Dementie begint vaak met kleine veranderingen in het gedrag of functioneren. De diagnose dementie ligt daarbij vaak niet direct voor de hand. Verschijnselen worden vaak toegeschreven aan stress of ouderdom. Herkenbare eerste tekenen zijn:

 • Dezelfde vraag of zin herhalen
 • Recente gebeurtenissen of gesprekken vergeten
 • Trager begrip van nieuwe dingen
 • De draad van een verhaal kwijtraken
 • In de war zijn
 • Minder vloeiend kunnen spreken
 • Moeite met het nemen van beslissingen
 • Weinig belangstelling voor andere mensen en activiteiten

Midden fase

In de midden fase worden de veranderingen duidelijker en meer zichtbaar. Degene wordt meer afhankelijk van anderen en heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij dagelijkse dingen zoals eten, wassen, aankleden en toiletbezoek. Andere signalen hierbij zijn:

 • In de war zijn over tijd, plaats en datum
 • Weglopen maar ook de weg kwijtraken
 • Moeite hebben met het herkennen van mensen
 • Een verstoorde dag- en nachtritme
 • Wantrouwen en achterdocht
 • Gevaarlijke situaties, zoals het gas openzetten zonder het aan te steken
 • Vreemd gedrag zoals in pyjama de straat op gaan
 • Waandenkbeelden en hallucinaties

Late fase

De late fase kenmerkt zich door volledige afhankelijkheid. Het geheugenverlies is groot. Daarnaast gaat degene ook lichamelijk achteruit. Het lopen gaat moeizaam en schuifelend of lukt helemaal niet meer. Uiteindelijk wordt iemand bedlegerig en heeft hij of zij volledige verzorging nodig. Andere mogelijke kenmerken zijn:

 • Veel eten en toch veel gewicht verliezen
 • Moeite hebben met kauwen en slikken
 • Incontinentie
 • Spraakverlies, soms kent degene nog een paar woorden die steeds worden herhaald
 • Onrustig gedrag, schreeuwen of zoeken naar iets of iemand
 • Verdrietig of boos, zelfs agressief gedrag vertonen, vooral als degene zich bedreigd voelt
 • Woede-uitbarstingen tijdens de lichamelijke verzorging als gevolg van onbegrip
 • Moeite met uiten

De zorg laten aansluiten bij de fase

Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen voorkeuren, gewoonten en behoeften en wil op zijn of haar eigen, persoonlijke manier benaderd worden. Iedere bewoner is uniek vinden wij bij de Zorg van Toen.

Vanuit het persoonsgerichte gedachtengoed staat de persoon voorop, niet de diagnose, de ziekte of de dementie. Daarom spreken wij altijd van ‘iemand met dementie’ en niet over ‘de dementerende’.

Bij de zorg en ondersteuning van onze bewoners met dementie is het van belang om aan te sluiten bij de fase waarin de bewoner zich bevindt.

Mensen met een vorm van (beginnende) dementie hebben baat bij een liefdevolle woonplek waar professionele dementiezorg geboden wordt. Een woonplek die veilig en geborgen voelt. Een comfortabele woning die voelt als thuis, met echte aandacht, de garantie van 24-uurszorg, rust en voorspelbaarheid. De Zorg van Toen biedt zo’n plek.

Als thuis wonen door dementie niet meer gaat, is het fijn dat liefdevolle zorg dichtbij is. Op onze locaties woont en leeft u zoveel mogelijk zoals u thuis gewend bent, volgens uw eigen leefritme en uw eigen gewoontes.

Goede dementiezorg is gespecialiseerde dementiezorg. Eén op één en van mens tot mens. Onze liefdevolle en ervaren zorgprofessionals hebben veel inlevingsvermogen, geduld, psychologisch inzicht, omgangsvormen en de bereidheid om te blijven leren.

Daarnaast bieden wij u ondersteuning vanuit ons behandelteam met specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten en andere behandelaren. Samen met uw naasten en onze zorgprofessionals zorgen we ervoor dat u de zorg en aandacht krijgt die bij u past.

Bron: Alzheimer stichting

Download onze checklist ter oriëntatie op een verhuizing

Voorbereiding en oriëntatie op opname

 

Download gratis, klik hier >>


Lees ook

Mis geen enkele update!

Registreer je nu om up-to-date te blijven.

Contact  

Voor vragen neem dan contact op met ons kantoor.
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
De Zorg van Toen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Copyright Zethoven 2024 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram