Contact
Contact

Welke stappen moet u zetten als thuis wonen niet meer gaat?

Zorgt u voor uw thuiswonende vader of moeder en vraagt u zich af of thuis wonen nog wel gaat? Misschien is dat moment aangebroken. Bijvoorbeeld omdat uw moeder niet meer zelfstandig naar de wc kan? Of omdat uw alleenstaande vader niet meer zonder hulp uit zijn stoel overeind kan komen.

Maar ook….Uw huis is te groot? De tuin vergt teveel onderhoud? U wilt uw zelfstandigheid behouden, maar ook graag gezelligheid dichtbij.

De overheid stimuleert het scheiden van wonen en zorg en maakt (particuliere) zorg, zorg dichtbij, binnen diverse woonvormen betaalbaar.

Wat kunt u doen? Er zijn diverse mogelijkheden die wij voor u in dit artikel op een rijtje zetten. Wij hopen dat deze stappen u helpen bij uw zoektocht naar een veilige en comfortabele woonomgeving voor uw geliefde.

Stap 1: Thuiszorg of wijkverpleging inschakelen

Waarschijnlijk heeft de persoon voor wie u zorgt al thuiszorg. Zo niet, regel dit dan snel. Voor thuiszorg of wijkverpleging heeft u geen zorgindicatie nodig. U heeft ook geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. En anders kan uw gemeente u daarover adviseren. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of uw naaste verpleging en verzorging thuis kan krijgen. Daarna bekijkt u met elkaar welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg, ook een eigen bijdrage is niet nodig.

Stap 2: De zorgindicatie aanvragen

Waarschijnlijk is nu ook het moment aangebroken om een indicatie aan te vragen voor zorg. De huisarts of wijkverpleegkundige kan deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een medewerker van het CIZ komt met uw vader of moeder praten, u mag daar als mantelzorger bij zijn. Daarna wordt vastgesteld of uw vader of moeder wel of geen indicatie krijgt en hoe zwaar die indicatie is.

Stap 3: De zorgindicatie gebruiken om zorg te regelen

Als u een zorgindicatie heeft ontvangen kunt u op zoek gaan naar een fijne zorgomgeving, zorg thuis regelen of zorg aanvragen via een persoonsgebonden budget (PGB).

Stap 4: Dit kunt u doen als u geen indicatie krijgt

Zonder indicatie kunt u een beroep doen op de thuiszorg en de thuishulp, bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp via de gemeente. Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) geeft de gemeente ook andere vormen van ondersteuning, zoals hulp bij de administratie of een plek in de dagopvang.

U kunt de gemeente ook vragen om een persoonsgebonden budget vanuit de Wmo. U organiseert de hulp dan zelf en u kunt zelf kiezen wie u inhuurt.

Zoek in uw eigen netwerk naar hulp. Vrienden en familieleden willen waarschijnlijk graag helpen, als u hierom vraagt. Doet iedereen al wat hij of zij kan, maar heeft u toch meer hulp nodig? Dan kunt u vrijwilligers vragen om u te helpen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente of een plaatselijke vrijwilligersorganisatie.

Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan, zoals hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie. Soms is een vergoeding van de kosten mogelijk.

U kunt op zoek gaan naar een particulier verpleeghuis. Daarvoor heeft u geen indicatie nodig. Iemand kan er altijd terecht, eventueel samen met zijn of haar partner. De kosten voor wonen en zorg moet u zelf betalen.

Als zelfstandig wonen een probleem wordt, kunt u ook op zoek gaan naar een woning waar zorg dichtbij is. U heeft er geen indicatie voor langdurige zorg voor nodig. Deze woonvorm lijkt op het vroegere verzorgingshuis.

Veilig en comfortabel wonen bij dementie

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u zich afvraagt wat in die situatie de mogelijkheden zijn?

Alzheimer Nederland pleit momenteel voor andere passende woonvormen voor mensen met dementie. De stap tussen thuis en het verpleeghuis is momenteel te groot. In een passende woonvorm is ondersteuning en zorg aanwezig als dit nodig is, maar behoudt iemand ook eigen regie en vrijheid. Deze woonvorm is voor mensen die nog niet naar het verpleeghuis hoeven, en op deze manier langer in hun nieuwe thuis veilig en comfortabel kunnen wonen.

Woonbehoeften van mensen met dementie

Nederland vergrijst in een hoog tempo. Naar verwachting wonen in 2040 zo’n 2,6 miljoen 75-plussers zelfstandig thuis. Dit zijn niet alleen gezonde ouderen, maar ook ouderen met een (lichte) beperking.

Van de kwetsbare ouderen heeft 32% dementie en 79% van de mensen met dementie woont nog zelfstandig thuis. Langer zelfstandig wonen is echter niet zo vanzelfsprekend. Woningen zijn immers niet altijd geschikt. Onderzoek van Alzheimer Nederland laat zien dat 43% van de mantelzorgers hun huidige woning niet toekomstbestendig acht. Denk aan drempels in de woning, geen lift, een wenteltrap of krappe doorgangen. Dit leidt soms tot onverantwoord lang thuis wonen met talloze gevaarlijke situaties tot gevolg.

De stap van thuis naar het verpleeghuis is te groot. Daar zijn mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals het unaniem over eens. Wat nodig is, is een tussenstap tussen thuis en het verpleeghuis waar mensen met dementie zorg in de nabijheid ontvangen, waar sociale controle is maar niet met te veel bewoners, en mogelijkheden tot voldoende activiteiten en bewegingsvrijheid maar ook privacy.

Met tussenwoonvormen krijgen mensen de kans om op een laagdrempelige manier de voordelen van liefdevolle ondersteuning en een comfortabele en sfeervolle woning te ervaren. We kunnen mogelijk zelfs de verhuizing naar het verpleeghuis voorkomen voor als het thuis écht niet langer gaat.

De toegevoegde waarde van de Zorg van Toen

Wij spelen daar op in en bieden u het antwoord waar de reguliere zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis over het algemeen niet aan kan voldoen. Persoonlijke aandacht, gastvrijheid, lekker & gezond eten, een actief leven, samen zijn en 24 uur per dag hoogwaardige en warme zorg.

Wij bieden unieke woonplekken voor ouderen, ook echtparen, waarvan beiden of ook één van beide partners moeilijk of niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook de partner die weinig of geen zorg behoeft kan bij de Zorg van Toen een comfortabel leven blijven leiden.

Maar ook voor een tijdelijk verblijf bent u bij ons van harte welkom. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijke zorg nodig heeft door absentie van uw mantelzorger, om uw herstel te bevorderen of wanneer u  revalidatie nodig heeft na een medische ingreep.

Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik. Dat is wonen met zorg bij de Zorg van Toen.

 

Download onze checklist ter oriëntatie op een verhuizing

Checklist alzheimer DementieHet antwoord op die vraag is voor iedereen anders, want geen situatie is hetzelfde. Het is in elk geval verstandig om u tijdig voor te bereiden op het moment dat verhuizen nodig wordt, zodat u zich er niet door laat overvallen. Lees er alles over in ons gratis e-boekje en checklist.

Download gratis, klik hier>>

Het is bijna zover!

De voorbereidingen voor de start van onze nieuwe locatie Residentie de Weverij in Oss zijn in volle gang. Zo hebben onze locatiemanager Richard Koks en teamleider Zorg Esmeralda Schuurmans, met ondersteuning van de directie, achter de schermen hard gewerkt aan het formeren van de verschillende teams. Wij stellen ze graag aan u voor. Ons team Zorg dat is samengesteld uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gastvrouwen biedt u met veel aandacht “Zorg als van toen”. Ons team Housekeeping is onder andere verantwoordelijk voor de schoonmaak van de zorgstudio’s, de algemene ruimtes en de bewassing van het linnengoed van onze bewoners, en bij ons team Welzijn ligt de focus op het Welzijn, de hobby’s en activiteiten, van en voor onze bewoners. En zoals u al eerder heeft kunnen lezen heeft ons gehele team, als onderdeel van het kwaliteitsplan, onlangs een BHV cursus gevolgd.

De verbouwing van de studio’s verloopt naar volle tevredenheid en binnen nu en twee weken worden op de 5e etage de eerste studio’s opgeleverd waarvoor wij onze eerste bewoners vanaf medio februari van harte welkom mogen heten.

Medio februari starten wij met de inrichting van de woonkamer. Het nieuwe gastvrije en warme interieur zijn belangrijk voor de fijne en toegankelijke sfeer waar deze locatie al om bekend staat. Bovendien draagt het bij aan de belofte“1 miljoen mensen gelukkig 100 jaar oud laten worden”, een visie waar de Zorg van Toen vol op inzet.

Bij een goed leven hoort ook lekker eten. En eten verbindt. Voor ontbijt, lunch en diner zijn onze bewoners welkom in de woonkamer. Ontvangst door onze gastvrouw, verse en lokale ingrediënten uit de keuken van restaurant Cordial en fraai gedekte tafels maken de beleving compleet. In de gezellige woonkamer maar ook in de binnentuin en het terras kunnen onze bewoners niet alleen genieten van een ontbijt, lunch en diner maar ook van fijne gesprekken en een hapje en een drankje.

Ook de welzijnsactiviteiten zoals een spelletje en samen bewegen vinden in de woonkamer plaats. Deze dragen niet alleen bij aan een gezonde leefstijl maar ook aan plezier, sociale contacten en zelfs nieuwe en waardevolle vriendschappen.

Met het verspreiden van flyers, een informatiebijeenkomst en diverse rondleidingen hebben wij inmiddels de belangstelling van een enthousiaste groep toekomstige bewoners in Oss en de regio gewekt. Is úw belangstelling ook gewekt? Komt u gerust een keer sfeerproeven op deze fraaie locatie. Bel ons om een vrijblijvende afspraak te maken. Onze locatiemanager Richard Koks leidt u graag rond.

Haar unieke geschiedenis maakt deze zorglocatie een zeer bijzondere plek om te wonen met zorg waarover wij u graag op de hoogte houden. En wist u dat u zich ook kunt inschrijven? Meld u hier aan.

 

Ben je weleens eenzaam en zou je graag nieuwe vrienden maken?

Uit onderzoek is gebleken, dat mensen met een vriendennetwerk, langer leven. Het hebben van diverse contacten reduceert stress. Als er sprake is van tegenslag in uw leven, kunt u er met een ander over praten. U kunt uw verhaal delen, u blijft er actief door en sociaal in de omgang. U maakt samen afspraken voor gezamenlijke uitstapjes. Het geeft humor, het geeft plezier, waardoor uw bloeddruk op een juist niveau blijft. Allemaal redenen om te zorgen dat u een paar mensen in uw omgeving heeft, waar u lief en leed mee kunt delen.

Waar nieuwe vriendschappen u vroeger kwamen aanwaaien komen spontane ontmoetingen op volwassen leeftijd een stuk minder vaak voor. Hoewel het moeilijk of misschien zelfs onmogelijk lijkt om nieuwe vrienden te maken, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Zou u graag nieuwe vriendschappen willen sluiten? Dan heeft u vast iets aan de adviezen in dit nieuwe blog.

Speur uw cirkels af

De mensen om u heen kunt u in verschillende cirkels indelen. In de cirkel het dichtst om u heen zitten de mensen met wie u de hechtste relatie hebt. Dat is vaak uw partner, uw kinderen, uw familie, uw beste vriend of vriendin. In de cirkel daarna zitten vrienden met wie u leuke dingen kunt doen en op wie u soms een beroep kunt doen als er iets met u is. Weer een cirkel verder vind u uw kennissen. Dat zijn mensen die u kent van de kaartclub, de gymnastiek, of oud collega's. In deze cirkel zitten ook vrienden die u uit het oog bent verloren. Neem uw cirkels nu eens onder de loep. Waarschijnlijk wilt u wat meer mensen in uw eerste en tweede cirkel. Die kunt u vinden in uw derde cirkel. Daar bevinden zich uw nieuwe vriendschappen.

Zoek het dicht bij huis

U kunt nieuwe vrienden het best dicht bij huis zoeken. Dan vormt afstand in elk geval geen barrière, wat de slagingskans van de nieuwe vriendschap aanzienlijk vergroot. Dit werd in 1960 al wetenschappelijk onderbouwd door de Amerikaanse psycholoog Theodore Newcomb. Hij volgde destijds studentes die willekeurig kamergenoten toegewezen kregen. Wat bleek? Aan het einde van de studie waren de meeste huisgenoten dikke vriendinnen omdat zij hun hele studie lang in 1 huis hadden gewoond. Newcomb noemt dit het nabijheidsprincipe.

Zet zelf de eerste stap

Bent u bang om afgewezen te worden? Probeer u over die angst heen te zetten en heb de moed om een eerste stap te zetten. Als er iemand is die u graag beter zou willen leren kennen, dan is het belangrijk om samen tijd door te brengen. Als u het gevoel hebt dat u het goed met iemand kunt vinden, spreek diegene dan aan en stel voor om samen een kopje koffie of een wijntje te gaan drinken. Zo merkt u direct of jullie bijvoorbeeld gedeelde interesses hebben waarover jullie het kunnen hebben en of de normen en waarden van deze persoon overeen komen met die van uzelf.

Uiteraard hoeft u deze persoon niet per se bij u thuis uit te nodigen. Elkaar ontmoeten op een openbare plek is natuurlijk ook goed.

Ga de deur uit

Vanuit de gemeente, vanuit organisaties als Natuurmonumenten, rondleidingen door bedrijven. De maandelijkse tuinenwandeling, een gratis workshop bloemschikken bij uw lokale tuincentrum of een voorlichtingsavond. Er is altijd wel iets te vinden in uw buurt.

Informeer ook bij uw gemeente. Daar heeft men een goed beeld van het aanbod. Gemeenten organiseren zelf ook vaak allerlei cursussen en clubs via hun welzijnsorganisaties. Het aanbod van de welzijnsorganisatie is laagdrempelig en relatief goedkoop. Ook het Leger Des Heils organiseert diverse activiteiten. Schroom vooral niet om hier aan te kloppen, want deze organisatie is er echt niet alleen voor verslaafde of dakloze mensen.

Speciale vriendenplatforms

Vindt u het toch best spannend om in het echt op iemand af te stappen, omdat u geen idee hebt of de ander er wel op zit te wachten? Er bestaan ook platforms die speciaal gericht zijn op het ontmoeten van nieuwe mensen; daar vindt u dus ook uitsluitend mensen die toe zijn aan fijne vriendschappen.

En tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een mobiele telefoon of een computer. De mogelijkheid van het maken van nieuwe vrienden wordt hierdoor een stuk gemakkelijker gemaakt. Er zijn op een mobiele telefoon diverse apps te vinden, speciaal voor het maken van nieuwe contacten. Waar mooie en dierbare vriendschappen uit voort kunnen komen. Op de computer kunt u de zoekwoorden “nieuwe vrienden maken voor senioren” intoetsen. Er verschijnen diverse mogelijkheden. U kunt ook aangeven dat u op zoek bent naar contacten in uw eigen regio. Dan krijgt u een overzicht op de computer van mogelijkheden in uw buurt.

Investeer tijd in de ander

Als u eenmaal iemand heeft gevonden met wie u een vriendschappelijke band aan het opbouwen bent, is het belangrijk om tijd en energie in deze persoon te investeren. Vraag bijvoorbeeld geregeld hoe het met deze persoon gaat en stel voor om samen iets leuks te gaan doen. Het beste is om een vaste dag af te spreken om elkaar te zien. Als iemand ook tijd en moeite in u investeert, zult u zien dat de vriendschap zich ontwikkelt.

Wij zien welzijn als het hoogste doel

Een aantrekkelijke woonomgeving en liefdevolle zorg en aandacht zijn belangrijk maar uw welzijn is minstens zo belangrijk. Een prettig bankje in de tuin, een biljart in de hal of extra aankleding van een huiskamer; allemaal extra’s die het samen wonen bij de Zorg van Toen voor onze bewoners nog prettiger maakt.

De welzijnsactiviteiten die wij aanbieden op onze locaties zorgen voor gezelligheid en saamhorigheid. Doe-activiteiten van bewegen tot appeltaart bakken en ook spelactiviteiten zoals kaarten, bingo en gezelschapsspelletjes staan regelmatig op het programma. In een kleine en vertrouwde groep onderneemt u samen activiteiten, passend bij uw behoefte en die van de groep en u bepaalt uiteraard zelf of u deelneemt aan de welzijnsactiviteiten.

Samen leuke activiteiten beleven

Wij zien welzijn als het hoogste doel. Een aantrekkelijke woonomgeving en liefdevolle zorg en aandacht zijn belangrijk maar uw welzijn is minstens zo belangrijk. De welzijnsactiviteiten die wij aanbieden op onze locaties zorgen niet alleen voor gezelligheid en saamhorigheid maar ook voor structuur en ontspanning.

Samen dingen doen en beleven is een plezierige vorm van contact. Ook als uw naaste lijdt aan dementie, kunt u met uw naaste toch inspirerende activiteiten doen en contact maken.

 

Activiteiten in groepsverband voor ouderen

Bewezen is dat actief zijn goed is voor de gezondheid van ouderen en mensen die lijden aan dementie. Actief blijven is niet alleen heel belangrijk voor de gezondheid en de hersenen, maar ook belangrijk voor het behoud van een goede relatie met je naaste. Wanneer je samen leuke activiteiten onderneemt, zorgt dat voor nieuwe herinneringen voor later.

Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld het stimuleren van de hersenen positieve effecten heeft op ouderen en mensen met dementie. Denk hierbij aan activiteiten zoals een muziekquiz, een legpuzzel, memorie, rummikub, knutselen, etc. En wist u dat er van rummikub ook een XL versie bestaat? De effecten van deze activiteiten zijn merkbaar in het trager verlies van het denkvermogen. Belangrijk is wel dat de bewoners plezier hebben in de activiteiten want te moeilijke activiteiten die gaan frustreren kunnen ook averechts werken.

 

Pas de activiteiten voor ouderen aan

Wat uw naaste misschien nu nog heel goed kan, kan hij/zij straks minder goed. Gelukkig zijn veel activiteiten aan te passen maar zorg wel dat de activiteiten hierin nog voldoende uitdaging bieden. Misschien kunt u inspiratie vinden in vroegere hobby’s/werk van uw naaste. Wanneer een kaartspel niet meer lukt, kan uw naaste misschien nog wel speelkaarten sorteren, en in plaats van het bereiden van een hele maaltijd, lukt boontjes doppen of samen koekjes bakken wellicht nog wel.

 

Wees creatief!

Wees creatief in het zoeken naar gezamenlijke activiteiten, maak bijvoorbeeld gebruik van familieleden: kleinkinderen kunnen vaak vol met nieuwe ideeën zitten. Laat ze bijvoorbeeld op een tablet of beeldscherm samen spelletjes doen, een fotoalbum maken of filmpjes kijken. Let wel op dat deze beelden niet te snel zijn en zonder te veel onderbrekingen zoals reclames.

Heeft u geen inspiratie voor leuke activiteiten? Om u op weg te helpen zetten wij hier een aantal activiteiten voor ouderen op een rijtje die geschikt zijn om samen en met uw partner te doen:

 

Weten welke activiteiten onze bewoners van het Fraterhuis ondernemen?

Uiteraard bepaalt u op onze locatie zelf hoe uw dag eruitziet. Buiten een wandeling maken, de krant lezen of een spelletje spelen. U bepaalt zelf of u deelneemt, zo wisselt u de privacy van uw eigen appartement af met gezellige sociale contacten.

Maandagmiddag is op deze locatie uitgeroepen tot spellenmiddag. Zo wordt er door de bewoners van het Fraterhuis regelmatig gedamd op verschillende tafels, is er een speciale “kloosterversie” van kaartspelletjes en wordt er gezamenlijk gesjoeld. Maar ook gezelschapsspelletjes als ganzebord of domino worden gespeeld, en niet langer alleen op maandag. De Medische Missie Zusters hebben zelfs een ‘eigen’ spel genaamd Hands and Feet.

Bewegen geeft een goed gevoel en daarom starten we binnenkort, na de gezamenlijke koffie ’s ochtends, met twee keer per week stoelgymnastiek, leuk voor iedereen en voor ouderen met en zonder dementie. Zo combineren we het gevoel dat bewegen gewoon kan in combinatie met de gezelligheid dat bewegen met zich meebrengt.

Wat is het verschil tussen Alzheimer en Dementie?

Dementie en alzheimer worden vaak in één adem genoemd. Maar dementie en de ziekte van Alzheimer zijn geen synoniemen. Alzheimer is een vorm van dementie, maar niet alle vormen van dementie zijn alzheimer.

Dementie is een verzamelnaam

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die de hersenen aantasten en waardoor iemand steeds verder achteruitgaat in functioneren. Er zijn meer dan vijftig vormen van dementie.

Wat is de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met de dagelijkse vaardigheden. Andere veelvoorkomende vormen van dementie zijn vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en Lewy body dementie.

De symptomen van Alzheimer?

De meest voorkomende symptomen van Alzheimer zijn de volgende:

Een ander symptoom van de ziekte van Alzheimer is dat iemand zich ook anders kan gaan gedragen. Zijn of haar karakter verandert, wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of juist lusteloos en zijn of haar stemming kan snel omslaan.

Bij sommige mensen met alzheimer kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

 

Waarop moet u letten als thuis wonen met dementie niet meer gaat?

De verzorging van iemand met dementie wordt vaak zwaarder naarmate de ziekte erger wordt. Zeker als uw naaste na verloop van tijd 24 uur per dag zorg en aandacht nodig heeft. Opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis is dan meestal het beste alternatief, maar dat is wel een hele moeilijke beslissing.

Wanneer u te maken krijgt met dementie is alles nieuw. U heeft er geen ervaring mee. Het zorgt voor (hevige) emoties zoals verwarring, boosheid en verdriet. Daarnaast heeft u ook nog eens heel veel vragen. Wanneer komt het moment dat thuis wonen echt niet meer gaat? En wat dan? Waar vindt u de juiste zorg? En aan welke criteria moet verder leven in een verpleeghuis eigenlijk voldoen? Wij hebben de belangrijkste criteria voor u op een rijtje gezet.

Benieuwd wat voor u de beste keuze is?

Download gratis onze checklist ter oriëntatie op een naderende verhuizing.

Voorbereiding en oriëntatie op opname

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen enkele update!

Registreer je nu om up-to-date te blijven.

Contact  

Voor vragen neem dan contact op met ons kantoor.
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
De Zorg van Toen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Copyright Zethoven 2024 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram