Contact
Contact

Wat is de Wlz? Wet langdurige zorg

31 juli 2023

Wat is de Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.

Overzicht zorg uit Wlz

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op specifieke zorgvormen, zoals: 

  • Verblijf in een zorginstelling, of waar mogelijk intensieve zorg thuis
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Medische zorg en (paramedische) behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Hulpmiddelen
  • Dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp (soms)
  • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
  • Zorg vanuit de Wlz kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of gewoon bij u thuis. Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.

Heeft u weleens gedacht aan langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie?

Dit kan een geweldige bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in uw eigen woonomgeving. Bij de Zorg van Toen begrijpen we dat het belangrijk is om onze zorg goed aan te sluiten op uw wensen en wat u en uw naasten belangrijk vinden. We streven naar een situatie dat u zoveel mogelijk zelfredzaam blijft en de regie over uw leven thuis behoudt.

Bij ons staat persoonsgerichte zorg en ondersteuning voorop. Onze zorgverleners hebben vier belangrijke thema's die hen leiden: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Binnen 24 uur ontvangt u een voorlopig zorg(leef)plan, en uiterlijk 6 dagen na de intake wordt dit plan definitief gemaakt. Het opstellen van dit plan gebeurt door een HBO-verpleegkundige in samenwerking met uw eerste aanspreekpunt en/of casemanager dementie.

Onze aanpak

We geloven ook sterk in een multidisciplinaire aanpak. Onze zorgprofessionals werken samen met andere zorgverleners, zowel binnen als buiten onze organisatie, evenals met uw informele netwerk zoals mantelzorgers en familie. U bepaalt zelf wie uw eerste aanspreekpunt is voor het organiseren van de zorg thuis. Onze coördinator zorg thuis kan deze rol op zich nemen.

Bij langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie is er ook de mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskunde in te schakelen. Deze specialist kan als consulent en sparringpartner van de huisarts fungeren, en in complexere gevallen zelfs als medebehandelaar of hoofdbehandelaar. De specialist ouderengeneeskunde kan ook vervangen worden door een verpleegkundig specialist ouderenzorg.

 

Drachten_wonen

 

Veilig en comfortabel wonen

Bij de Zorg van Toen zorgen we ervoor dat u veilig thuis kunt blijven wonen. We informeren u over de zorg die thuis geleverd kan worden en zorgen voor de randvoorwaarden voor integrale zorg. Onze zorgprofessionals begeleiden u bij verantwoord thuis wonen, waarbij we aandacht hebben voor 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid, de rol van mantelzorgers en de afstemming met andere zorgprofessionals in de wijk.

Veiligheid staat hoog in het vaandel. We bespreken veiligheidsthema's zoals medicatieveiligheid, valpreventie, medische technologie, een veilige zorgrelatie en eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen. Onze zorgprofessionals bieden zorg volgens geldende richtlijnen en we hebben kwaliteitswerkgroepen om meldingen en metingen te analyseren en te verbeteren.

Wonen en welzijn net zo belangrijk

Wonen en welzijn zijn ook belangrijke thema's voor ons. We streven naar zingeving, zinvolle dagbesteding, een schoon en verzorgd lichaam, betrokkenheid van familie en vrijwilligers, en wooncomfort. We bespreken ook de mogelijkheid van woningaanpassingen als onderdeel van het gesprek over verantwoord thuis blijven wonen.

 

partners in zorg en welzijn

 

Aandacht voor onze medewerkers

Bij de Zorg van Toen vinden we leren en verbeteren belangrijk. Onze zorgprofessionals hebben voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. We hebben een Academie waar scholingen en leerpaden worden aangeboden, en we maken gebruik van een kwaliteitsmanagementapplicatie. We zijn ISO 9001 gecertificeerd en voeren interne audits uit.

Zorg en zekerheid

Leiderschap, governance en management zijn goed geregeld bij de Zorg van Toen. We organiseren de zorg zodat deze voldoet aan het geldende kwaliteitskader wijkverpleging. We faciliteren zorgprofessionals om te leren en te verbeteren en ondersteunen hen bij de afstemming met externe partijen en andere zorgorganisaties. Onze Raad van Bestuur werkt volgens de Zorgbrede Governance Code.

Meten is weten

We meten en gebruiken deze informatie om onze zorg te verbeteren. We voeren jaarlijks een Patiënt Reported Experience Measure (PREM) uit en vragen cliënten om evaluaties in te vullen. Daarnaast moedigen we cliënten aan om evaluaties achter te laten op platforms zoals Zorgkaart NL of Trustpilot.

Bij de Zorg van Toen streven we naar de beste zorg en ondersteuning, zodat u en uw naasten een fijne en veilige leefomgeving hebben.

Kijk gerust verder op onze website naar onze verschillende locaties en meld u nu aan voor een vrijblijvende rondleiding.

Meld u aan rondleiding


Lees ook

Mis geen enkele update!

Registreer je nu om up-to-date te blijven.

Contact  

Voor vragen neem dan contact op met ons kantoor.
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
De Zorg van Toen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Copyright Zethoven 2024 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram