Contact
Contact

Welke stappen moet u zetten als thuis wonen niet meer gaat?

18 mei 2022

Welke stappen moet u zetten als thuis wonen niet meer gaat?

Zorgt u voor uw thuiswonende vader of moeder en vraagt u zich af of thuis wonen nog wel gaat? Misschien is dat moment aangebroken. Bijvoorbeeld omdat uw moeder niet meer zelfstandig naar de wc kan? Of omdat uw alleenstaande vader niet meer zonder hulp uit zijn stoel overeind kan komen.

Maar ook….Uw huis is te groot? De tuin vergt teveel onderhoud? U wilt uw zelfstandigheid behouden, maar ook graag gezelligheid dichtbij.

De overheid stimuleert het scheiden van wonen en zorg en maakt (particuliere) zorg, zorg dichtbij, binnen diverse woonvormen betaalbaar.

Wat kunt u doen? Er zijn diverse mogelijkheden die wij voor u in dit artikel op een rijtje zetten. Wij hopen dat deze stappen u helpen bij uw zoektocht naar een veilige en comfortabele woonomgeving voor uw geliefde.

Stap 1: Thuiszorg of wijkverpleging inschakelen

Waarschijnlijk heeft de persoon voor wie u zorgt al thuiszorg. Zo niet, regel dit dan snel. Voor thuiszorg of wijkverpleging heeft u geen zorgindicatie nodig. U heeft ook geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. En anders kan uw gemeente u daarover adviseren. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of uw naaste verpleging en verzorging thuis kan krijgen. Daarna bekijkt u met elkaar welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg, ook een eigen bijdrage is niet nodig.

Stap 2: De zorgindicatie aanvragen

Waarschijnlijk is nu ook het moment aangebroken om een indicatie aan te vragen voor zorg. De huisarts of wijkverpleegkundige kan deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een medewerker van het CIZ komt met uw vader of moeder praten, u mag daar als mantelzorger bij zijn. Daarna wordt vastgesteld of uw vader of moeder wel of geen indicatie krijgt en hoe zwaar die indicatie is.

Stap 3: De zorgindicatie gebruiken om zorg te regelen

Als u een zorgindicatie heeft ontvangen kunt u op zoek gaan naar een fijne zorgomgeving, zorg thuis regelen of zorg aanvragen via een persoonsgebonden budget (PGB).

Stap 4: Dit kunt u doen als u geen indicatie krijgt

  • Thuiszorg en thuishulp inschakelen

Zonder indicatie kunt u een beroep doen op de thuiszorg en de thuishulp, bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp via de gemeente. Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) geeft de gemeente ook andere vormen van ondersteuning, zoals hulp bij de administratie of een plek in de dagopvang.

  • Hulp via een persoonsgebonden budget regelen

U kunt de gemeente ook vragen om een persoonsgebonden budget vanuit de Wmo. U organiseert de hulp dan zelf en u kunt zelf kiezen wie u inhuurt.

  • Eigen netwerk en vrijwilligers inzetten

Zoek in uw eigen netwerk naar hulp. Vrienden en familieleden willen waarschijnlijk graag helpen, als u hierom vraagt. Doet iedereen al wat hij of zij kan, maar heeft u toch meer hulp nodig? Dan kunt u vrijwilligers vragen om u te helpen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente of een plaatselijke vrijwilligersorganisatie.

  • Particuliere hulp

Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan, zoals hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie. Soms is een vergoeding van de kosten mogelijk.

  • Particulier verpleeghuis

U kunt op zoek gaan naar een particulier verpleeghuis. Daarvoor heeft u geen indicatie nodig. Iemand kan er altijd terecht, eventueel samen met zijn of haar partner. De kosten voor wonen en zorg moet u zelf betalen.

  • Wonen met zorg

Als zelfstandig wonen een probleem wordt, kunt u ook op zoek gaan naar een woning waar zorg dichtbij is. U heeft er geen indicatie voor langdurige zorg voor nodig. Deze woonvorm lijkt op het vroegere verzorgingshuis.

Veilig en comfortabel wonen bij dementie

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u zich afvraagt wat in die situatie de mogelijkheden zijn?

Alzheimer Nederland pleit momenteel voor andere passende woonvormen voor mensen met dementie. De stap tussen thuis en het verpleeghuis is momenteel te groot. In een passende woonvorm is ondersteuning en zorg aanwezig als dit nodig is, maar behoudt iemand ook eigen regie en vrijheid. Deze woonvorm is voor mensen die nog niet naar het verpleeghuis hoeven, en op deze manier langer in hun nieuwe thuis veilig en comfortabel kunnen wonen.

Woonbehoeften van mensen met dementie

Nederland vergrijst in een hoog tempo. Naar verwachting wonen in 2040 zo’n 2,6 miljoen 75-plussers zelfstandig thuis. Dit zijn niet alleen gezonde ouderen, maar ook ouderen met een (lichte) beperking.

Van de kwetsbare ouderen heeft 32% dementie en 79% van de mensen met dementie woont nog zelfstandig thuis. Langer zelfstandig wonen is echter niet zo vanzelfsprekend. Woningen zijn immers niet altijd geschikt. Onderzoek van Alzheimer Nederland laat zien dat 43% van de mantelzorgers hun huidige woning niet toekomstbestendig acht. Denk aan drempels in de woning, geen lift, een wenteltrap of krappe doorgangen. Dit leidt soms tot onverantwoord lang thuis wonen met talloze gevaarlijke situaties tot gevolg.

De stap van thuis naar het verpleeghuis is te groot. Daar zijn mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals het unaniem over eens. Wat nodig is, is een tussenstap tussen thuis en het verpleeghuis waar mensen met dementie zorg in de nabijheid ontvangen, waar sociale controle is maar niet met te veel bewoners, en mogelijkheden tot voldoende activiteiten en bewegingsvrijheid maar ook privacy.

Met tussenwoonvormen krijgen mensen de kans om op een laagdrempelige manier de voordelen van liefdevolle ondersteuning en een comfortabele en sfeervolle woning te ervaren. We kunnen mogelijk zelfs de verhuizing naar het verpleeghuis voorkomen voor als het thuis écht niet langer gaat.

De toegevoegde waarde van de Zorg van Toen

Wij spelen daar op in en bieden u het antwoord waar de reguliere zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis over het algemeen niet aan kan voldoen. Persoonlijke aandacht, gastvrijheid, lekker & gezond eten, een actief leven, samen zijn en 24 uur per dag hoogwaardige en warme zorg.

Wij bieden unieke woonplekken voor ouderen, ook echtparen, waarvan beiden of ook één van beide partners moeilijk of niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook de partner die weinig of geen zorg behoeft kan bij de Zorg van Toen een comfortabel leven blijven leiden.

Maar ook voor een tijdelijk verblijf bent u bij ons van harte welkom. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijke zorg nodig heeft door absentie van uw mantelzorger, om uw herstel te bevorderen of wanneer u  revalidatie nodig heeft na een medische ingreep.

Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik. Dat is wonen met zorg bij de Zorg van Toen.

 

Download onze checklist ter oriëntatie op een verhuizing

Checklist alzheimer DementieHet antwoord op die vraag is voor iedereen anders, want geen situatie is hetzelfde. Het is in elk geval verstandig om u tijdig voor te bereiden op het moment dat verhuizen nodig wordt, zodat u zich er niet door laat overvallen. Lees er alles over in ons gratis e-boekje en checklist.

Download gratis, klik hier>>


Lees ook

Mis geen enkele update!

Registreer je nu om up-to-date te blijven.

Contact  

Voor vragen neem dan contact op met ons kantoor.
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
De Zorg van Toen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Copyright Zethoven 2024 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram