Contact
Contact

Algemene informatie wonen en zorg

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Over de Zorg van Toen

De Zorg van Toen is ontstaan vanuit het idee dat wij 1 miljoen ouderen helpen gelukkig oud te laten zijn door met aandacht en verwondering te werken.

Voor bewoners is het belangrijk om zelf de regie te blijven voeren over hun leven, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving ook als ze bij de Zorg van Toen wonen. We stemmen onze zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk af op de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van onze bewoners. Dat doen we door methodisch te denken en te werken. We gaan op gestructureerde wijze na wat die wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen zijn. We maken duidelijke afspraken met de bewoner (of zijn vertegenwoordiger) en leggen die vast in het zorgplan.
De missie van de Zorg van Toen

De zorgindicatie

De Zorg van Toen verleent de zorg voornamelijk vanuit de domeinen Wet Langdurig zorg, Wlz. De vaste leveringsvormen zijn hierin VPT, Volledig Pakket Thuis of ZZP (zorgzwaartepakket). Vanaf een zorgprofiel 4 kunt u bij ons komen wonen. De inhoudelijke invulling van de zorguren wordt aan de hand van uw indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgelegd. Heeft u nog geen indicatie, dan kunnen wij als organisatie u hierin ondersteunen.

De Zorg van Toen werkt in dit domein middels eigen contracten met Zorgkantoren en is een WTZA erkende organisatie. De organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen, is ISO9001:2015 gecertificeerd en volgt de Zorgbrede Governance Code voor goed governance.

Zowel ZZP (Zorgzwaartepakket) als VPT (Volledig Pakket Thuis) zijn termen die verband houden met langdurige zorg in Nederland. Hieronder een korte uitleg en het verschil tussen ZZP en VPT:

ZZP (Zorgzwaartepakket):

Een ZZP is een indicatie voor langdurige zorg die wordt toegekend door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het geeft aan welke mate van zorg en ondersteuning iemand nodig heeft. Het ZZP is gekoppeld aan een verblijf in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis. De zorgbehoevende woont dan in de instelling en ontvangt alle benodigde zorg, verblijf en eventuele behandelingen in één pakket. De kosten voor de zorg en het verblijf worden vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij de cliënt alleen een eigen bijdrage betaalt aan de overheid.

VPT (Volledig Pakket Thuis):

Een VPT is ook een indicatie voor langdurige zorg die wordt toegekend door het CIZ. In tegenstelling tot een ZZP-indicatie, woont de zorgbehoevende bij een VPT-indicatie thuis of in een zelfstandige woning. Het volledige pakket aan zorg en ondersteuning dat normaal gesproken in een zorginstelling zou worden geboden, wordt nu aan huis geleverd. Dit omvat persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, en eventuele behandelingen. De kosten worden ook vergoed vanuit de WLZ, en de cliënt betaalt een eigen bijdrage aan de overheid.

Verschil tussen ZZP en VPT:

Het belangrijkste verschil tussen ZZP en VPT is de woonlocatie. Bij een ZZP-indicatie woont de persoon in een zorginstelling, terwijl bij een VPT-indicatie de persoon thuis blijft wonen of in een zelfstandige woning. Het niveau van zorg en ondersteuning blijft in beide gevallen vergelijkbaar, maar de manier waarop het wordt geleverd verschilt. Bij een ZZP-indicatie ontvangt de persoon de zorg en ondersteuning binnen de muren van de instelling, terwijl bij een VPT-indicatie de zorg aan huis wordt verleend.

Bij ons wonen zonder zorgindicatie? Dat is op enkele locaties ook mogelijk, vraag dan meer informatie bij de locatiemanager van de locatie waar u gaat wonen.

Kosten voor wonen met zorg

De Wet Langdurige Zorg kent een eigen bijdrage. Woont u bij ons in de organisatie en heeft u een WLZ indicatie, dan betaalt u de lage eigen bijdrage vanwege ‘Zorg Thuis’.

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage, wordt bepaald en uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U vindt hier een rekenmodule waarmee u een inschatting kunt maken wat uw eigen bijdrage zal zijn.

Omdat u een woonruimte huurt bij de Zorg van Toen, ontvangt u het lage tarief, dit in tegenstelling tot een verpleeghuis.

PGB en respijtzorg

Met een PGB of Persoonsgebonden Budget krijgt u de vrijheid om zelf uw zorg en de gewenste ondersteuning te regelen. Respijtzorg is een prachtig concept dat zorgt voor een welverdiende adempauze voor zorgverleners en mantelzorgers.

Wat hebben deze twee met elkaar te maken en wat houdt het precies in? Lees verder in het blogartikel.
Lees verder over PGB en respijtzorg
pgb en respijtzorg

All-in concept met woon- en servicekosten

De appartementen bij De Zorg van Toen zijn allemaal ruim opgezet en bieden een veilige, prettige leefomgeving met een 7×24-uurs zorggarantie en een breed aanbod aan welzijn en servicediensten. Voor het huren van uw woonruimte betaalt u huur- en servicekosten, een All-in pakket. U kunt al all-in wonen vanaf € 2.000,00 per maand. Alle kosten die u thuis ook maakt zitten in de prijs inbegrepen. De kosten van een appartement zijn afhankelijk van de locatie waar u wilt wonen en de grote van het door u gekozen appartement. Onze locatiemanagers kunnen de kosten persoonlijk aan u toelichten.
Opbouw van het All-in tarief woon en service
Het All-in tarief woon en service bevat:
 • Huur van het door u gekozen appartement
 • Levering gas, water en elektra*
 • Gebruik roerende zaken in het appartement
 • Gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes
 • Herstel werkzaamheden in/aan de gemeenschappelijke ruimtes
 • Ondersteunende dienstverlening van de huismeester/ technische dienst
 • Tuin onderhoud
 • Verwerken en afvoer huisvuil**
 • Televisie en internet, zowel op uw appartement als in de gemeenschappelijke ruimtes
 • Telefonie op uw appartement, exclusief telefoon naar het buitenland
 • Gezamenlijke krant en tijdschriften
 • Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes
 • Administratieve werkzaamheden

*Dit bedrag is een voorschot, er wordt elk half jaar een afrekening gemaakt van de werkelijke kosten.

** Exclusief afvalstoffenheffing

Opbouw welzijn en service diensten
De welzijn en service diensten worden aan alle bewoners en gasten geleverd en worden dan ook collectief afgenomen. De diensten bevatten:
 • Gezamenlijke activiteiten
 • 7x24 zorg in nabijheid, geleverd door gekwalificeerde zorgmedewerkers
 • Zuster oproepsysteem
 • Was service van bed en bad linnen*
 • Aanvraag van hulpmiddelen
 • Producten “Verzorgendwassen”
 • Gevarieerde maaltijden, ontbijt, lunch, diner, snacks, koffie& thee, sapjes*
 • Aangeklede borrelavondjes
 • Schoonmaak van uw eigen appartement*
 • Verzekeringen, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering**

*Bij het beschikken over een Wlz-indicatie worden deze kosten vergoed. Mocht u niet beschikken over deze indicatie kan er een extra vergoeding worden gevraagd voor het leveren van deze diensten.

ZZP-indicatie

Een ZZP-indicatie (Zorgzwaartepakket) omvat het pakket van langdurige zorg en ondersteuning dat iemand ontvangt in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis. Het ZZP is gebaseerd op de zorgbehoefte en wordt vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De inhoud van een ZZP-indicatie kan variëren, afhankelijk van de zorgzwaarte en de behoeften van de persoon. Over het algemeen omvat een ZZP-indicatie:

1. Verblijf: Het recht op wonen in de zorginstelling waar de zorgbehoevende alle benodigde zorg en ondersteuning ontvangt.

2. Persoonlijke verzorging: Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten, en persoonlijke hygiëne.

3. Verpleging: Medische zorg en verpleegkundige handelingen die nodig zijn voor de gezondheid en het welzijn van de persoon.

4. Begeleiding: Ondersteuning bij dagbesteding, sociale interactie, en het bevorderen van zelfredzaamheid.

5. Behandelingen: Medische en paramedische behandelingen, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, en meer, indien nodig.
Let op, wij zijn niet gecontracteerd hiervoor. Bekostiging van behandelingen komen vanuit de eerstelijns verzorging die u en ik ook krijgen.

6. Medicatie: Toediening en beheer van medicatie volgens voorschrift van een arts.

7. Eten en drinken: Verzorging van maaltijden en eventuele dieetvoorschriften.

8. Veiligheid en toezicht: 24-uurs toezicht en zorggarantie voor de veiligheid van de bewoners.

Het specifieke ZZP-indicatienummer bepaalt de zorgzwaarte en het niveau van zorg en ondersteuning dat wordt geboden. Het ZZP wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij de persoon een eigen bijdrage betaalt, afhankelijk van het inkomen en vermogen.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte inhoud van een ZZP-indicatie kan variëren, omdat het is afgestemd op de individuele behoeften van de persoon en de mogelijkheden van de zorginstelling. Het CIZ evalueert de zorgbehoefte en stelt op basis daarvan het juiste ZZP-indicatienummer vast.

Mis geen enkele update!

Registreer je nu om up-to-date te blijven.

Contact  

Voor vragen neem dan contact op met ons kantoor.
Schorteldoeksesteeg 1, 3732 HS De Bilt
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
De Zorg van Toen is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Copyright Zethoven 2024 gemaakt door CustomerScope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram